INTERVAPO sp. z o.o. jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 który ma na celu zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy. Efektem otrzymanej pomocy jest utrzymanie bieżącej działalności oraz stanu zatrudnienia na stałym poziomie. Wartość otrzymanej pomocy w wysokości 226 914,12zł w 100% stanowi wkład Funduszy Europejskich.